Žene iz manjinskih grupa suočene su sa višestrukom diskriminacijom

1115
Foto: UŽR "Bolja budućnost"

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“, danas je u Tuzli predstavilo projekat „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“. Udruženje je partner u okviru regionalnog programa Evropske unije i UN Women pod nazivom “Provođenje normi, mjenjanje stavova”.

Indira Bajramović, predsjednica Udruženja, naglasila je da je nasilje u porodici jedan od najvećih izazova bh. Društva, koji je iz privatne izašao u javnu sferu. Također, ona je posebno skrenula pažnju na činjenicu da su marginalizovane zajednice poput romske u povećanom riziku kada je u pitanju nasilje nad ženama

„Nedovoljno i neadekvatno plasirane informacije o dostupnosti mehanizama zaštite od nasilja i diskriminacije koje predstavljaju poseban problem kod tzv. grupa do kojih je teže doći uzrokuju neinformisanost, traženje zaštite i ostvarivanje prava u slučajevima nasilja i diskriminacije“, istakla je Bajramović.

Foto: UŽR “Bolja budućnost”

Zato je fokus ovog projekta jačanje kapaciteta institucija na lokalnom nivou i izgradnje povjerenja između ključnih aktera, te na osnaživanju žena da koriste usluge, kroz kampanju podizanja svijesti, edukativne i vršnjačke radionice.  Sveukupni cilj projekta jeste omogućiti bolji pristup i poboljšanje pružanja usluga za žene iz manjinskih i ugroženih skupina

Predstavnik UN Women u BiH, David Saunders, govoreći o istraživanju koje je nedavno sprovedeno, istakao da je ono pokazalo da su žene koje pripadaju marginaliziranim, manjinskim grupama u BiH suočene sa višestrukom diskriminacijom zbog koje su teže prepoznate od strane sistema i pružatelja usluga zaštite.

“Kao dio regionalne akcije EU i UN Women, sarađujemo sa partnerima iz civilnog društva kako bi se popunile praznine u sistemu za žene koje dolaze iz ugroženih, manjinskih grupa. UN Women poziva lokalne vlasti i pružatelje usluga da zajedno radimo na tome i da u direktnom kontaktu sa ovim grupama čujemo njihov glas i nađemo način kako kvalitetnije možemo zaštiti i njihova prava”, poručio je Saunders.

Projekat kojeg finansira Evropska unija u iznosu 117.000 BAM, dizajniran je na osnovu preporuka i strateških ciljeva CEDAW i Instanbulske konvencije, ali i Okvirne strategije za implementaciju Istanbulske konvencije u BiH. Projektne aktivnosti će se implementirati u partnerstvu sa Udruženjima „Romska djevojka-Romani ćej“ iz Prnjavora i Omladinske romske inicijative „Budi mi prijatelj“

(portal-udar.net)