ŽENE KOJE SU RAKU REKLE ‘NE’

478

U okviru serijala ‘Dobre priče’ pogledajte priču o sarajevskom Udruženju ‘Renesansa’ koje podržava žene koje se bore protiv raka ili koje su ga prebolovale. I to na način da o bolesti uopšte ne pričaju! Njihova strategija je da se uživa u životu i što manje misli na bolest, a što više na životne radosti. Atmosfera sa njihovih okupljanja to pokazuje, uprkos teškim ličnim subinama koje ćete vidjeti u ovoj video reportaži kolege Asima Bešlije. Ova priča pokazuje da bolest nikad nije kraj.