Žene u Prnjavoru nisu angažirane na zaštiti vlastitog zdravlja

U ovoj općini, napomenula je, u proteklom periodu provedeno je niz akcija usmjerenih na sprečavanje nasilja u porodici i to u saradnju s Republičkim pedagoškim zavodom, Domom zdravlja, Policijskom stanicom, Centrom za socijalni rad, Centrom za mentalno zdravlje, nevladinim organizacijama te osnovnim i srednjim školama

868
Foto: Fena/Fondacija CURE

Općina Prnjavor usvojila je akcioni plan za ravnopravnost spolova u okviru kojeg će se posebna pažnja posvetiti preventivnoj brizi za zdravlje žena, posebno onih iz udaljenih dijelova te lokalne zajednice.

Istaknuto je to danas u Prnjavoru na radionici koju su organizirali Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje Romska djevojka – Romani Ćej Prnjavor s ciljem kreiranja akcionog plana – agende potreba žena u Prnjavoru.

Šefica Odsjeka za razvoj i preduzetništvo u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj Administrativne službe Opštine Prnjavor Danka Dević ponovila je da ravnopravnost znači jednako učestvovanje muškaraca i žena u svim oblastima društva, a naročito u ekonomiji, obrazovanju, zapošljavanju te socijalnoj zaštiti.

U ovoj općini, napomenula je, u proteklom periodu provedeno je niz akcija usmjerenih na sprečavanje nasilja u porodici i to u saradnju s Republičkim pedagoškim zavodom, Domom zdravlja, Policijskom stanicom, Centrom za socijalni rad, Centrom za mentalno zdravlje, nevladinim organizacijama te osnovnim i srednjim školama.

Udruženje Romani Ćej veoma je angažirano u ovim aktivnostima. Oni su 2017. godine iznajmili mamograf kada je pregledana 121 žena starija od 40 godina što do tada nije urađeno – kazala je, dodajući da su ljekari Doma zdravlja pregledali 4.471 pacijentkinju kojoj je urađen papa test.

Ocijenila je da žene u ovoj lokalnoj zajednici, posebno one iz udaljenih područja, nisu angažirane na zaštiti vlastitog zdravlja, a ljekarima se jave tek kada bude kasno.

Iznijela je podatak o demografskom stutusu stanovništva u toj općini gdje je 2012. godine prirodni priraštaj bio -91, a 2016. godine bio je -171, što ovu loklanu zajednicu pozicionira na četvrto mjesto u Republici Srpskoj po negativnoj stopi prirodnog priraštaja.

Govoreći o prisustvu žena u lokalnoj ekonomiji, Dević je kazala da je registrirano 639 poduzetnika od čega je 236 žena vlasnica. S druge strane 235 je privrednika u ovoj općini od čega je 156 žena direktorica.

Na radionici se diskutiralo o mehanizmima za rodnu ravnopravnost u Prnjavoru, ali i o tome kako zajednički unaprijediti politike rodne ravnopravnosti u toj lokalnoj zajednici uz definiranje konkretnih rješenja i oblasti djelovanja. Učesnici ovog skupa razmijenili su znanja, iskustva i informacije o ovim temama.

Radionica je organizirana u okviru projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” koji finansira Evropska unija, a realizira Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE).

Projektom se namjerava doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te iskorjenjivanju diskriminacije žena s posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa u deset općina, a općina Prnjavor je jedna od njih.

(FENA)