Zenica će pojačati aktivnosti na rješavanju položaja romske populacije

261

Tokom sastanka u Gradskoj upravi Zenice posvećenog statusu Roma u tom gradu i mogućnostima za poboljšanje na kojem su prisustvovali gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i predstavnici nevladinih organizacija i državnih tijela, dogovoren je nastavak aktivnosti na pripremi i usaglašavanju protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u Zeničko-dobojskom kantonu.

Prema saopćenju gradske uprave, predstavljene su i dosadašnje aktivnosti Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima te istaknut problem zdravstvene zaštite romske populacije i naglašena potreba institucionalnog rješavanja ovog problema.

Gradonačelnik Fuad Kasumović je rekao da će se Grad Zenica aktivno uključiti u sistemsko rješavanje problema Roma u toj sredini.

– Grad Zenica spreman je biti dio mreže čiji je cilj prevencija prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece. Osim toga, gradska uprava Zenice daje veliku podršku pripadnicima romske populacije, posebno u dijelu koji se odnosi na stambeno zbrinjavanje romskih porodica. Također, u budžetu Grada za 2023. godinu izdvojen je novac za zdravstvenu zaštitu Roma koji nisu osigurani po drugom osnovu – rekao je Kasumović.

On je sa saradnicima bio domaćin ovog sastanka kojem su prisustvovali i predsjednik Udruženja “Kali Sara-Romski informativni centar“ Dervo Sejdić, direktorica Udruženja “Zemlja djece u BiH“ Mirsada Bajramović, koordinator Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Haris Babić te predstavnik nacionalnih manjina u Gradskom vijeću Zenice Osman Šuvalić.

Dervo Sejdić je istakao na svojoj FB stranici da je sastanak bio produktivan

“Tema je bila položaj Roma u ovom gradu. Obrazovanje, zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvena zaštita Roma. Izrada lokalnog akcionog plana te strateški pristup rješavanja nagomilanih problema je cilj oko čega smo usaglasili stavove uz uključivanje Roma u kreiranje i provedbu dogovorenih politika”, napisao je Sejdić I izrazio nadu da će obećanja Gradske uprave biti provedena.