ŽIVINICE: Objavljena rang lista korisnika za stambeno zbrinjavanje

Protiv ove Rang liste nezadovoljni kandidati i zainteresirana lica mogu izjaviti prigovor drugostepenom organu u roku od 15 dana od dana objave iste

698
Živinice

Komisija za odabir korisnika pomoći i realizaciju kompletnog projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma na području grada Živinice” na osnovu Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu pomoći po navedenom projektu, objavila je danas rang listu korisnika za stambeno zbrinjavanje Roma na području grada Živinice za 2021. godinu.

Projekat “Stambeno zbrinjavanje Roma na području grada Živinice” realizuje Grad Živinice uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.Ukupna vrijednost projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma na području grada Živinice” za 2021. godinu iznosi 173.994,00 KM.

Protiv ove Rang liste nezadovoljni kandidati i zainteresirana lica mogu izjaviti prigovor drugostepenom organu u roku od 15 dana od dana objave iste.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Živinice, putem prvostepene Komisije za odabir korisnika pomoći i realizaciju kompletnog projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma na području grada Živinice”.

//gradzivinice.ba/wp-content/uploads/2021/06/RANG-LISTA-ROMA-ZA-STAMBENO-ZBRINJAVANJE-2021.god_..pdf

(Portal Udar)