Zver: Sve hrvatske vlade gurale problem Roma pod tepih

Kandidat stranke Fokus za međimurskog župana je najvio kako će dvije ključne stvari njegovog programa integracije romske manjine biti zagovaranje uvođenja vaučera umjesto novčanih isplata socijalne pomoći te kvalitetniji obrazovni program.

480
Darko Zver

Kandidat stranke Fokus za međimurskog župana Darko Zver održao je jučer konferenciju za medije na kojoj je kazao da su sve hrvatske vlade gurale probleme pod tepih te nisu rješavale problematiku Roma u Međimurju.

Jedna od glavnih tačaka Zverovog predizbornog programa je rješavanje problema, napredak i bolji suživot s romskom manjinom.

“Država je najviše odgovorna što se trenutni sistem subvencija i pomoći iskorištava na krivi način te svojim indiferentnim stavom samo odmaže Romima koji žele normalan život i jednake prilike. Iako za dobar dio svog statusa i Romi sami snose odgovornost, u tome ne pomažu ni izjave njihovog predstavnika u Saboru“, kazao je Zver.

Naglasio je da vlada ide linijom manjeg otpora i umjesto da rješava probleme, ona isplatama socijalne pomoći kupuje mir, i glasove na izborima.

Ako postane župan, Zver će, kaže, uvesti drastične promjene koje će se odnositi na socijalnu pomoć, obrazovanje i zapošljavanje.

Kako tvrdi, svako pravo mora za sobom nositi i određenu odgovornost te ukazuje na moguće rješenje trošenja novca od socijalne pomoći, a to je uvođenje vaučera. Mišljenja je da bi se Županija trebala finansijski uključiti u predškolsko obrazovanje koje je usko povezano s daljnjim školovanjem i jamstvo za konkuriranje na tržištu rada.

“Ukoliko Romi imaju određena prava, moraju imati i određene obaveze. U Međimurskoj županiji su 80 posto korisnika socijalne pomoći Romi, a socijalna pomoć je državni novac, koji ako se nekome daje onda se kao javni novac treba i kontrolisati”, naglasio je.

Kako je rekao, tu je bitno da se uključi Županija, pogotovo u segmentu poticanja obrtništva i deficitarnih zanimanja.

Činjenica je da Romima materinji jezik nije hrvatski te im je zbog toga teško ući u proces obrazovanja.

Dok druga djeca uče čitati i pisati, oni zapinju sa samim razumijevanjem hrvatskog. Zato je važno da županija pomogne u predškolskim programima, kroz finansiranje individualnih programa s romskom djecom i rani predškolski odgoj na nivou cijele županije.

S tim je usko povezan i veći naglasak na daljnjem osnovnom i srednjem obrazovanju, insistiranje na broju djece u razredima koji je pedagoški prihvatljiv za integraciju, bolja saradnja sa socijalnim službama i brza reagiranja na svaku pojavu neredovitog dolaska djece u školu.

“Samo tako pripremljeni mladi ljudi mogu ući jednog dana na tržište rada i konkurirati za posao. I tu je bitno da se Županija uključi, pogotovo u segmentu poticanja obrtništva i deficitarnih zanimanja. Nažalost, za mnoge pripadnike romske manjine smo već zakasnili i tu je teško očekivati promjenu. Ali ako uistinu želimo napredak i bolji suživot, kao i kvalitetniju integraciju romske nacionalne manjine u društvo, moramo gledati u budućnost i sutra”, poručio je kandidat za župana Međimurske županije, prenijeli su hrvatski mediji.